K demli Java Yaz l m Geli tirme Uzman

BA ARSOFT B LG TEKNOLOJ LER A. .
Ankara Tam günden Tam zamanlı

Açıklama:

GENEL N TEL KLER VE TANIMI

Proje kapsam nda de erlendirilmek zere;

En az 4 (d rt) y ll k niversite mezunu (Tercihen Bilgisayar , Yaz l m M hendisli i),

Minimum 5 y l tecr beli,

OOP ve AOP konular nda tecr be sahibi,

Design pattern kavramlar konusunda tecr beli,

Spring (MVC, Context,Bean,Security), JPA - Hibernate, Maven yada Gradle frameworklerinde tecr beli,

SQL konusunda tecr beli,

Coherence Cahce konusunda tecr beli,

HTML5, websocket, Javascript, CSS, Ajax, JQuery konular nda tecr beli,

Web Servisler and SOA (Service Oriented Architecture) Restful,

SOAP(wsdl,xml,xsd,service security),JMS ve Enterprise Service Bus konusunda tecr beli,

Weblogic, Websphere, Jboss yada Glassfish uygulama sunucular ndan en az birinin kurulum konfigurasyonu konusunda tecr beli,

JSF Primefaces yada Wicket konusunda bilgi sahibi,

Html, Javascript, Jquery, Bootstrap konular nda tecr beli,

Oracle 11g ve 12c veritaban zerinde pl/sql tecr besine sahip,

Erkek adaylar i in askerlik g revini tamamlam ya da minimum 1 y l tecilli,

Ankara da ikamet eden K demli Java Yaz l m Uzman ar yoruz.

31 Ara 2021;   from: kariyer.net

Benzer boş pozisyonlar

  • Titra Teknoloji A. .
  • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Y r tmekte oldu umuz projemizde beraber al mak zere yaz l m geli tirme teknolojilerine hakim, .Net Core konusunda kendisini geli tirmeye istekli veya .Net tecr besi bulunan, niversitelerin Bilgisayar M hendisli i, Yaz ...
3 gün önce
  • Logo Yaz l m San Ve Tic A. .
  • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI niversitelerin Bilgisayar, Yaz l m, Matematik b l mlerinden mezun, Java ile uygulama geli tirme alan nda en az 2 y l deneyimli, Spring/Spring Boot ve JPA/Hibernate teknolojileriyle uygulama geli tirme konusunda tecr ...
14 gün önce
  • VEGAGRUP YAZILIM VE B L M TEKNOLOJ LER T CARET ANON M RKET
  • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Genel Nitelikler niversitelerin Yaz l m veya Bilgisayar Programc l yada M hendisli i b l mlerinden mezun En az 3 ( ) y ll k al ma tecr beli (G rev ald proje referanslar istenecektir) ,ERP konusunda deneyim tercih ...
14 gün önce
  • H DROMEK-H DROL K VEMEKAN K MAK NA MALAT SANAY VE T C.A.
  • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Makineleri sekt r nde lider konumda bulunan H DROMEK A. . Bilgi Teknolojileri Direkt rl b nyesinde, Ankara da g revlendirilmek zere, niversitelerin Bilgisayar M hendisli i veya Bilgisayar Programc l b l mlerinden mezun ...
19 gün önce