K r ehir Americanl fe ngilizce retmeni

American Life Language Institute
Kırşehir Tam günden Tam zamanlı

Açıklama:

American Life Language Institute - K r ehir AmericanLIFE ngilizce retmeni

A klamas

AmericanLIFE Dil Okullar K r ehir ubesinde al t r lmak zere yeti kin ve ocuk gruplar nda deneyimli ngilizce retmenleri al nacakt r.

Gereksinimler:

 • niversitelerin ngilizce retmenli i lisans b l m nden mezun,
 • ngilizce retmenli i Pedagojik Formasyonuna sahip olmak kayd yla ngiliz Dili ve Edebiyat , Amerikan K lt r ve Edebiyat , M tercim Terc manl k vb. lisans b l mlerinden mezun,
 • Alan nda en az iki y l deneyimli,
 • Erkek adaylar i in askerlik g revini tamamlanm veya 2 y l s re ile tecilli durumda olan,
 • E itim teknolojilerini derslerinde severek uygulayan,
 • retmenlik mesle ini seven,
 • Tak m al mas na yatk n,
 • leti im g c y ksek,
 • retmeyi seven.
14 Haz 2022;   from: secretcv.com

Benzer boş pozisyonlar

 • American Life Language Institute
 • Kırşehir
Açıklama: American Life K r ehir ubesinde al t r lmak zere Almanca retmeni ba vurular n beklemekteyiz. Gereksinimler: niversitelerin Almanca retmenli i,Dil ve Edebiyat b l m nlerinden mezun, Alan nda en az iki y l deneyimli, E itim teknolojilerini ...
3 gün önce
 • Madame Coco
 • Kırşehir
Açıklama: Perakende sekt r nde T rkiye ve 17 farkl lkede, 93 ehirde, toplam 300' n zerinde ma azas yla T rkiye'nin en ba ar l Ev Tekstili & Dekorasyon r nleri markas olan ve d nya markas olma yolunda yurt d nda b y yen Madame Coco firmam z n K r ehir ...
10 gün önce
 • T rkiye Finans Kat l m Bankas
 • Kırşehir
Açıklama: Biz T rkiye Finans ailesinde birlikte retip ba arman n de erini biliyor, ortak de erlere dayanarak s rekli ilerliyoruz. K r ehir ube M d rl m zde yerini almaya haz r m s n? Aktif pazarlama faaliyetleri ile yeni m teri kazan m n sa lamak, Mevcut ...
8 gün önce
 • Gesa G venlik Hizmetleri
 • Kırşehir
₺4.803 aylık
Açıklama: Gesa zel G venlik Hizmetleri A. . Hizmet verdi imiz Karah d r / K r ehir , GES ( G ne Enerji Santrali ) projelerimizde; Gece ve g nd z vardiyas nda de erlendirilmek zere BAY zel g venlik personel al m yap lacakt r. Vardiya sistemi 12 Saat al ma ...
19 gün önce