Perakende Portf y Y netmen Yrd. K r ehir ube

T rkiye Finans Kat l m Bankas
Kırşehir Tam günden Tam zamanlı

Açıklama:

Biz T rkiye Finans ailesinde birlikte retip ba arman n de erini biliyor, ortak de erlere dayanarak s rekli ilerliyoruz.

K r ehir ube M d rl m zde yerini almaya haz r m s n?

 • Aktif pazarlama faaliyetleri ile yeni m teri kazan m n sa lamak,
 • Mevcut m terilerin takip edilerek, varl k performanslar n n iyile tirilmesi,
 • r n karl l n n artt r lmas ,
 • Pazar ve m teri verilerinin toplanmas ve analiz edilmesi,
 • Yeni m teri kazan m n sa lamak.

Gereksinimler:

 • niversitelerin 4 y ll k ilgili b l mlerinden mezun olmak,
 • Bankalar n Perakende pazarlama kadrolar nda en az 3 y l tecr be sahibi olmak,
 • Tercihen Bes, Segem, SPK lisans na sahip olmak,
 • Erkek adaylar i in askerlik g revini tamamlam olmak.
16 Haz 2022;   from: secretcv.com

Benzer boş pozisyonlar

 • American Life Language Institute
 • Kırşehir
Açıklama: American Life Language Institute - K r ehir AmericanLIFE ngilizce retmeni A klamas AmericanLIFE Dil Okullar K r ehir ubesinde al t r lmak zere yeti kin ve ocuk gruplar nda deneyimli ngilizce retmenleri al nacakt r. Gereksinimler: niversitelerin ...
10 gün önce
 • Madame Coco
 • Kırşehir
Açıklama: Perakende sekt r nde T rkiye ve 17 farkl lkede, 93 ehirde, toplam 300' n zerinde ma azas yla T rkiye'nin en ba ar l Ev Tekstili & Dekorasyon r nleri markas olan ve d nya markas olma yolunda yurt d nda b y yen Madame Coco firmam z n K r ehir ...
10 gün önce
 • Gesa G venlik Hizmetleri
 • Kırşehir
₺4.803 aylık
Açıklama: Gesa zel G venlik Hizmetleri A. . Hizmet verdi imiz Karah d r / K r ehir , GES ( G ne Enerji Santrali ) projelerimizde; Gece ve g nd z vardiyas nda de erlendirilmek zere BAY zel g venlik personel al m yap lacakt r. Vardiya sistemi 12 Saat al ma ...
19 gün önce
 • McDonald's
 • Kırşehir
Açıklama: Tan m ve Aranan zellikler al aca McDonald s restoran nda en iyi Kalite,Servis,Temizlik ve De eri sa lamak zere verilen g revleri yerine getirir. al t b lgede standartlara uymak art yla en do ru ekilde hareket eder ve bu al malar yaparken i ...
29 gün önce