Uzman Sat Dan man Kastamonu

Loris Parf m/Okuyucular Kozmetik
Kastamonu Tam günden Tam zamanlı

Açıklama:

2006 y l nda kurulan Loris Parf m D nya ap nda 450 nin zerindeki ma azas ile kozmetik sekt r nde lider konumundad r. Senin Kokun mottosu ile 16 y ld r kozmetik sekt r nde hizmet vermektedir.

AR-GE, retim ve perakendeyi tek at alt nda y neten Loris Parf m, i ini tutkuyla yapan, alan nda uzmanla mak ve geli mek hedefinde ekip arkada lar ar yor.

Loris Parf m Kastamonu Ma azas nda Uzman Sat Dan man olarak g rev yapacak ekip arkada m z sen olmak istiyorsan ba vurunu yaparak Loris ailesine kat lmak i in ilk ad m atabilirsin.

in Tan m

 • Ma aza sat ve operasyon hedeflerinin ger ekle tirilmesinde etkin rol oynamak,
 • Ma azan n g nl k operasyonel s re lerinde g rev almak,
 • Ma azan n g rsel standartlar n n uygulanmas ndan, depo ve reyonlar n d zeninden sorumlu olmak, kampanya d nemi s re lerinde aktif g rev almak,
 • M teri beklentilerini en iyi ekilde kar lamak,
 • M teri kampanyalar hakk nda bilgilendirmek ve y nlendirmek,
 • Loris Parf m vizyonunu ve anlay n benimseyerek bunu ma azalarda m terilere aktarmak

Gereksinimler:

 • En az lise mezunu,
 • Ma azac l k sekt r nde deneyimi olan tercihen kozmetik,
 • D g r n ne nem veren, temiz ve bak ml ,
 • Disiplinli, zg veni olan ve insan ili kilerinde ba ar l oldu unu d nen,
 • Aktif sat seven ve ikna g c y ksek,
 • Tak m al mas na yatk n,
 • M teri memnuniyetine nem veren,
 • Verilen sat hedeflerini ger ekle tirecek,
 • Esnek al ma saatlerine uyum sa layacak,
 • Askerlik g revini tamamlam (Erkek adaylar i in).
11 Haz 2022;   from: secretcv.com

Benzer boş pozisyonlar

 • LOR S PARF M
 • Kastamonu
... tutkuyla yapan, alan nda uzmanla mak ve geli mek hedefinde ... Loris Parf m Kastamonu Ma azas nda Uzman Sat Dan man olarak g rev ... . N TANIMI Ma aza sat ve operasyon hedeflerinin ger ekle ... teri memnuniyetine nem veren, Verilen sat hedeflerini ger ekle tirecek, ...
17 gün önce
 • Loris Parf m/Okuyucular Kozmetik
 • Kastamonu
... m, i ini tutkuyla yapan, alan nda uzmanla mak ve geli mek hedefinde ... .. Loris Parf m Kastamonu ma azas nda Part Time Sat Dan man olarak g rev yapacak ... ar l oldu unu d nen, Aktif sat seven ve ikna g c y ksek, Tak ...
8 gün önce
 • Loris Parf m/Okuyucular Kozmetik
 • Kastamonu
... ini tutkuyla yapan, alan nda uzmanla mak ve geli mek hedefinde ... Parf m Kastamonu Ma azas nda Ma aza Sat Dan man olarak g rev ... N TANIMI Ma azan n sat ve operasyon hedeflerinin ger ekle ... teri memnuniyetine nem veren, Verilen sat hedeflerini ger ekle tirecek, ...
3 gün önce
 • LOR S PARF M
 • Kastamonu
... ini tutkuyla yapan, alan nda uzmanla mak ve geli mek hedefinde ... Parf m Kastamonu Ma azas nda Ma aza Sat Dan man olarak g rev ... N TANIMI Ma azan n sat ve operasyon hedeflerinin ger ekle ... teri memnuniyetine nem veren, Verilen sat hedeflerini ger ekle tirecek, ...
11 gün önce