Esnaf Kurye (Yozgat)

Fiyuu
Yozgat Tam günden Tam zamanlı

Açıklama:

Tan m

Esnaf Kurye'nin yarat c s fiyuu en y ksek kurye ba paket hacmi ile ba ar y garantiliyor!


Kendi i inin patronu olup, al t n kadar kazanmak istiyorsan fiyuu'da Esnaf Kurye olman n tam zaman !

A2 Motor Ehliyetiniz varsa ve Paket Servis sekt r nde kendi irketinizi kurarak marka olmak, ayda 10.000- net ve zeri kazan elde etmek istiyorsan z, fiyuu tam da i ortakl yapmak isteyece iniz yer!

Gereksinimler:

stenen Yetenek ve Uzmanl klar


- A2 s n f ehliyete sahipsen ve aktif olarak motor kullanabilyorsan

- Kendine ait motosikletin varsa
- Ki isel emniyetine nem veriyor, ara ve ekipman g venli ine uygun davran yorsan
- Trafik kurallar na her zaman dikkat ediyorsan
- Tak m al mas na ve esnek al ma saatlerine uyumluysan
- M teri memnuniyetine nem veriyor ve insan ili kilerinde ba ar l oldu una inan yorsan


Hemen ara sen de fiyuu'la..

4 Eki 2022;   from: secretcv.com

Benzer boş pozisyonlar

Açıklama: Tan m Dan manl n yapmakta oldu umuz ailemiz i in Yozgat - ay ralan il esinde Ya l Bak c s pozisyonunda bak c aray m z bulunmaktad r. Yozgat ay ralan' da 85 ya anne babam birlikte ya yorlar, babam parkinson annem alzheimer hastas ikisi de ayakta ...
21 gün önce
Açıklama: Hong Kong da 1841 y l nda kurulan A.S. Watson Group, 27 pazarda 15.800 ma azas yla d nyan n en b y k uluslararas sa l k ve g zellik perakendecisidir. Her y l 5,2 milyardan fazla m teri ve ye, 12 perakende markas ndan ma azalar ve online arac l ...
16 gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Ki l olarak, y llara meydan okuyan yenilik i vizyonumuz ve d nya standartlar ndaki koleksiyonlar m z ile her zaman vazge ilmez olmay s rd r yoruz. Kuruldu umuz g nden bug ne ko ulsuz m teri memnuniyeti amac yla al yor, ...
23 gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Ki l olarak, y llara meydan okuyan yenilik i vizyonumuz ve d nya standartlar ndaki koleksiyonlar m z ile her zaman vazge ilmez olmay s rd r yoruz. Kuruldu umuz g nden bug ne ko ulsuz m teri memnuniyeti amac yla al yor, ...
12 gün önce