Nerede

Van (15 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • S mer Lojistik Sanayi ve Ticaret A. .
 • Van
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI H zl T ketim Sekt r nde Do u Anadolu ve G neydo u Anadolu B lgesinde bir ok r n n distrib t rl n yapan irketimiz; nsana Yat r m, Birlikte Kazan ve Ortak Ba l l k y netim felsefesiyle her kademede y ksek nitelikte ...
19 saat önce
 • Dufy B y k Ma azac l k
 • Van
Açıklama: Modern ma azac l n t m s re lerinin (sat , m teri ili kiler , e itim, raporlama vb.) ger ekle tirilmesinde ma aza ekibine destek olmak. Gereksinimler: Lise mezunu, Esnek al ma saatlerine uyum g sterebilen, PERAKENDE SEKT R NDE EN AZ 2 YIL DENEY ...
19 saat önce
 • Bargello Perfume
 • Van
Açıklama: Ayl k ve d nemsel sat hedeflerini ger ekle tirmek, Sat ve ma aza karl l n geli tirmenin yollar n ara t rmak, r nlerle ilgili detayl bilgi vererek m terilere yard mc olmak, Ma azaya gelen potansiyel ve mevcut m terilere kar firmay en iyi ekilde ...
7 gün önce
 • Loris Parf m/Okuyucular Kozmetik
 • Van
Açıklama: 2006 y l nda kurulan Loris Parf m D nya ap nda 450 nin zerindeki ma azas ile kozmetik sekt r nde lider konumundad r. Senin Kokun mottosu ile 16 y ld r kozmetik sekt r nde hizmet vermektedir. AR-GE, retim ve perakendeyi tek at alt nda y neten ...
8 gün önce
 • Dialog T rkiye
 • Van
Açıklama: * al ma b lgesinde (uzmanl k alan nda) sat l k-kiral k gayrimenkul portf y olu turmak, * Portf ylerindeki gayrimenkulleri kiralamak ve satmak i in etkin pazarlama plan uygulamak, * Sat c ve al c veri taban olu turmak, * Gayrimenkul sekt r ile ...
8 gün önce
Açıklama: Perakende sekt r nde T rkiye ve 17 farkl lkede, 93 ehirde, toplam 292 ma azas yla T rkiye'nin en ba ar l Ev Tekstili & Dekorasyon r nleri markas olan ve d nya markas olma yolunda yurt d nda b y yen Madame Coco firmam z n Van Park AVM ma azas nda ...
8 gün önce
Açıklama: T rkiye nin lider Ki isel Bak m Marketi Gratis, 500 a k n ma azas yla b y meye ve hizmet vermeye devam ediyor. 2009 y l nda, Sedes Holding b nyesinde, Demir Sabanc taraf ndan kurulan Gratis, m terilerinin sa l k ve ya am kalitesini artt rmak i ...
8 gün önce
 • Deichmann Ayakkab c l k
 • Van
Açıklama: Deichmann, Avrupa,ABD, in ve BAE olmak zere 31 lkede 4200 'i a k n ma azas ve online sat a ile sekt rde Avrupa'n n en b y k ayakkab perakende firmas olarak b y meye ve hizmet vermeye devam ediyor. Van Avm ma azam zda g revlendirilmek zere " Part ...
9 gün önce
 • Watsons
 • Van
Açıklama: Watsons Global Watsons, A.S. Watson Group un amiral gemisi konumundaki sa l k ve g zellik markas d r. Hong Kong da 1841 y l nda kurulan A.S. Watson Group, d nya ap nda 140.000'den fazla al an yla 27 pazarda 12 perakende markas alt nda 16.000 den ...
9 gün önce
 • Dufy B y k Ma azac l k
 • Van
Açıklama: Modern ma azac l n t m s re lerinin (sat , m teri ili kiler , e itim, raporlama vb.) ger ekle tirilmesinde ma aza ekibine destek olmak. Gereksinimler: Lise mezunu, Esnek al ma saatlerine uyum g sterebilen, PERAKENDE SEKT R NDE EN AZ 2 YIL DENEY ...
9 gün önce
Açıklama: ROLE DESCRIPTION SUMMARY In this position you will be responsible for developing code for an exciting project that will be key to plan and optimize SES satellite capacity for SES most advanced fully digitalised satellites, the new O3b mPOWER ...
10 gün önce
 • A101 Yeni Ma azac l k A. .
 • Van
Açıklama: A101 Yeni Ma azac l k A. . Van B lge M d rl ne ba l depomuzda g rev alacak "Depo Personeli" aray m z bulunmaktad r. Tercihen lise mezunu, Tercihen bu alanda tecr beli, Sevk edilecek r nlerin el terminali ile toplanmas , paketlenmesi ve araca y ...
25 gün önce
 • ELITE WORLD VAN
 • Van
Açıklama: Tan m Elite World Hotels in bu vizyonuna katk sa lamak isteyen, kurumsal de erlerimize ba l al acak, alan nda kariyer hedefleyen yukar da belirtilmi niteliklere uygun, Elite World Hotels in Van'da bulunan 5 y ld zl Elite World Van Hotel'inde g ...
27 gün önce
 • ELITE WORLD VAN
 • Van
Açıklama: Tan m Elite World Hotels in bu vizyonuna katk sa lamak isteyen, kurumsal de erlerimize ba l , alan nda kariyer hedefleyen yukar da belirtilmi niteliklere uygun, Elite World Hotels in Van'da bulunan 5 y ld zl Elite World Van Hotel'inde g ...
30 gün önce
 • ELITE WORLD VAN
 • Van
Açıklama: Tan m Elit Turizm in vizyonuna katk sa lamak isteyen, kurumsal de erlerimize ba l , alan nda kariyer hedefleyen a a da belirtilmi niteliklere uygun, Elite World Hotels in Van'da bulunan 5 y ld zl tesisi Elite World Van'da g revlendirilmek zere " ...
30 gün önce