Nerede

Van (14 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • S mer Lojistik Sanayi ve Ticaret A. .
 • Van
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI H zl T ketim Sekt r nde Do u Anadolu ve G neydo u Anadolu B lgesinde bir ok r n n distrib t rl n yapan irketimiz; nsana Yat r m, Birlikte Kazan ve Ortak Ba l l k y netim felsefesiyle her kademede y ksek nitelikte ...
18 saat önce
 • Dufy B y k Ma azac l k
 • Van
Açıklama: Modern ma azac l n t m s re lerinin (sat , m teri ili kiler , e itim, raporlama vb.) ger ekle tirilmesinde ma aza ekibine destek olmak. Gereksinimler: Lise mezunu, Esnek al ma saatlerine uyum g sterebilen, PERAKENDE SEKT R NDE EN AZ 2 YIL DENEY ...
19 saat önce
 • Bargello Perfume
 • Van
Açıklama: Ayl k ve d nemsel sat hedeflerini ger ekle tirmek, Sat ve ma aza karl l n geli tirmenin yollar n ara t rmak, r nlerle ilgili detayl bilgi vererek m terilere yard mc olmak, Ma azaya gelen potansiyel ve mevcut m terilere kar firmay en iyi ekilde ...
7 gün önce
 • Loris Parf m/Okuyucular Kozmetik
 • Van
Açıklama: 2006 y l nda kurulan Loris Parf m D nya ap nda 450 nin zerindeki ma azas ile kozmetik sekt r nde lider konumundad r. Senin Kokun mottosu ile 16 y ld r kozmetik sekt r nde hizmet vermektedir. AR-GE, retim ve perakendeyi tek at alt nda y neten ...
8 gün önce
 • Dialog T rkiye
 • Van
Açıklama: * al ma b lgesinde (uzmanl k alan nda) sat l k-kiral k gayrimenkul portf y olu turmak, * Portf ylerindeki gayrimenkulleri kiralamak ve satmak i in etkin pazarlama plan uygulamak, * Sat c ve al c veri taban olu turmak, * Gayrimenkul sekt r ile ...
8 gün önce
Açıklama: Perakende sekt r nde T rkiye ve 17 farkl lkede, 93 ehirde, toplam 292 ma azas yla T rkiye'nin en ba ar l Ev Tekstili & Dekorasyon r nleri markas olan ve d nya markas olma yolunda yurt d nda b y yen Madame Coco firmam z n Van Park AVM ma azas nda ...
8 gün önce
Açıklama: T rkiye nin lider Ki isel Bak m Marketi Gratis, 500 a k n ma azas yla b y meye ve hizmet vermeye devam ediyor. 2009 y l nda, Sedes Holding b nyesinde, Demir Sabanc taraf ndan kurulan Gratis, m terilerinin sa l k ve ya am kalitesini artt rmak i ...
8 gün önce
 • Deichmann Ayakkab c l k
 • Van
Açıklama: Deichmann, Avrupa,ABD, in ve BAE olmak zere 31 lkede 4200 'i a k n ma azas ve online sat a ile sekt rde Avrupa'n n en b y k ayakkab perakende firmas olarak b y meye ve hizmet vermeye devam ediyor. Van Avm ma azam zda g revlendirilmek zere " Part ...
8 gün önce
 • Watsons
 • Van
Açıklama: Watsons Global Watsons, A.S. Watson Group un amiral gemisi konumundaki sa l k ve g zellik markas d r. Hong Kong da 1841 y l nda kurulan A.S. Watson Group, d nya ap nda 140.000'den fazla al an yla 27 pazarda 12 perakende markas alt nda 16.000 den ...
9 gün önce
 • Dufy B y k Ma azac l k
 • Van
Açıklama: Modern ma azac l n t m s re lerinin (sat , m teri ili kiler , e itim, raporlama vb.) ger ekle tirilmesinde ma aza ekibine destek olmak. Gereksinimler: Lise mezunu, Esnek al ma saatlerine uyum g sterebilen, PERAKENDE SEKT R NDE EN AZ 2 YIL DENEY ...
9 gün önce
 • A101 Yeni Ma azac l k A. .
 • Van
Açıklama: A101 Yeni Ma azac l k A. . Van B lge M d rl ne ba l depomuzda g rev alacak "Depo Personeli" aray m z bulunmaktad r. Tercihen lise mezunu, Tercihen bu alanda tecr beli, Sevk edilecek r nlerin el terminali ile toplanmas , paketlenmesi ve araca y ...
25 gün önce
 • ELITE WORLD VAN
 • Van
Açıklama: Tan m Elite World Hotels in bu vizyonuna katk sa lamak isteyen, kurumsal de erlerimize ba l al acak, alan nda kariyer hedefleyen yukar da belirtilmi niteliklere uygun, Elite World Hotels in Van'da bulunan 5 y ld zl Elite World Van Hotel'inde g ...
27 gün önce
 • ELITE WORLD VAN
 • Van
Açıklama: Tan m Elite World Hotels in bu vizyonuna katk sa lamak isteyen, kurumsal de erlerimize ba l , alan nda kariyer hedefleyen yukar da belirtilmi niteliklere uygun, Elite World Hotels in Van'da bulunan 5 y ld zl Elite World Van Hotel'inde g ...
30 gün önce
 • ELITE WORLD VAN
 • Van
Açıklama: Tan m Elit Turizm in vizyonuna katk sa lamak isteyen, kurumsal de erlerimize ba l , alan nda kariyer hedefleyen a a da belirtilmi niteliklere uygun, Elite World Hotels in Van'da bulunan 5 y ld zl tesisi Elite World Van'da g revlendirilmek zere " ...
30 gün önce