Nerede

Yakuplu (24 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Salcomp Plc
 • Yakuplu
Açıklama: Duties and Responsibilities: 1. Manage IT infrastructure, MES and SAP systems functionality. 2. Lead IT projects, including design and deployment of new IT systems and services. 3. Maintain IT operations, including servers, network, applications ...
11 gün önce
 • Salcomp Plc
 • Yakuplu
Açıklama: Job Description Prepare and follow up reports to monitor stock accuracy (Examination of system movements) Plan the requirement of domestic materials and to create PR planning cyclecounts and preparing variance analyses, managing opening and ...
13 gün önce
 • Salcomp Plc
 • Yakuplu
Açıklama: QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION *Proficient in English, *Good command of foreign trade legislation. *Managing the transfer process of goods and products, *To prepare all documents related to import and export and to follow up the transactions ...
13 gün önce
 • TARPA Textile
 • Yakuplu
Açıklama: We are looking for new graduates (preferably Textile Engineering and or candidates who have work experience form in. of 3-5 years ), and teammates to be trained in our company. Strong human relations and able to take responsibility Able to use ...
16 gün önce
 • VatanSoft
 • Yakuplu
Açıklama: Yaz l m departman m z i in enerjik kendini Backend developer olarak Laravel ve Golang dillerinde geli tirmek isteyen yaz l mc arkada lar aramaktay z. As l amac m z yar veya tam zamanl istihdam sa lamakt r, fakat bir ka deneyimimizde yetenek ve ...
16 gün önce
 • Elkim Kau uk ve Kimya San. Tic. Ltd. ti.
 • Yakuplu
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Firmam z n thalat- hracat b l m nde g revlendirilecek, a a daki zelliklere sahip, thalat- hracat-D Ticaret Uzman ar yoruz. * niversitelerin 4 y ll k ilgili b l mlerinden mezun, * thalat- hracat konular nda ve d ...
16 gün önce
 • OMS AERO GROUP
 • Yakuplu
Açıklama: The ideal candidate is a motivated, organized, and creative individual who welcomes the challenges of acquiring and developing new business through sales efforts. You will build key customer relationships, identify business opportunities, and ...
18 gün önce
 • HSC ARITIM SANAY ve T CARET A.
 • Yakuplu
Açıklama: Job Description To carry out the import-export operation processes, to prepare and follow up the necessary documents, Able to follow up the purchasing processes, To search new suppliers, product opportunities, To visit the current overseas ...
20 gün önce
 • Swan Caravan
 • Yakuplu
Açıklama: Karavan malat yapt m z Beylikd z Mermerciler San. Sitesindeki Fabrikam za retim ve malat n y netimini stlenecek tecr beli retim ve Planlama M d r ar yoruz. stenen zellikler; -En az 10 y l retim ve Planlama tecr besi olan - lgili M hendislik veya ...
22 gün önce
 • DijitalKA Kreatif Ajans
 • Yakuplu
Açıklama: Dijital Kreatif Ajans m zda stihdam edilmek zere; HTML 5, CSS 3, JavaScript (jQuery, DOM, Ajax),PHP, MySQL dillerine XML ve JSON ile veri transferi teknolojilerine hakim ve deneyimli. PHP Frameworkleri ile web application geli tirebilecek, Geli ...
23 gün önce
 • FAMEDROBE
 • Yakuplu
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI niversite ve y ksekokullar n ilgili b l mlerinden mezun, Tercihen perakende veya moda sekt r nde minimum 1 y ll k deneyime sahip Minimum 3 y l Google Ads hesaplar n y netmi ve hesap y netimi ve performans konusunda ...
25 gün önce
 • Ayyildiz Kal p Plastik A. .
 • Yakuplu
Açıklama: Depo Eleman ; - Ara bo altma, istifleme ve y kleme i lerini yapabilecek - Tecr beli - Erkek adaylar i in askerlik g revini tamamlam - Tercihen Beylikd z ,Esenyurt ve Avc lar b lgesinde ikamet eden - El terminali kullanmay bilen - Depodaki ...
26 gün önce
 • Borusan Otomotiv
 • Yakuplu
Açıklama: Borusan Otomotiv Grubu nsan Kaynaklar ; f rsat e itli i esas na dayanan ve istihdamda kad nlara ncelik sa layan, al anlar n potansiyellerini ortaya koyabilme imkanlar n ve e itlili i destekleyen, yenilik i ve yarat c d ncelere a k, geli im odakl ...
26 gün önce
 • PLASBAK PLAST K
 • Yakuplu
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Departman / Pozisyon Kalite / Kalite G vence M d r G rev Tan m Kalite ve evre hedeflerinin ger ekle tirilmesi irketin Kalite ve evre Y netim Sistemin dok mantasyonu ve iyile tirilmesi Sistem, proses ve r n denetimlerin ...
27 gün önce
 • Galatatex
 • Yakuplu
Açıklama: Beylikd z Bulunan Tekstil Haz r Giyim Sekt r nde Faaliyet G steren Firmam z in hracat M teri Temsilcisi Aray m z Bulunmaktad r; GENEL N TEL KLER Tercihen niversitelerin Tekstil M hendisli i B l m nden mezun en az 3-4 y l deneyimli, yi derecede ...
29 gün önce
 • 1
 • 2