Nerede

Yakuplu (9 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • TARABYA AEC E T M H ZMETLER
 • Yakuplu
Açıklama: Tan m 2022-2023 E itim- retim y l i in aram za kat lacak FELSEFE GRUBU RETMEN al nacakt r. Aranan Nitelikler niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun G ncel teknolojik programlara hakim leti im ve problem zme becerileri y ksek rencilere kar ...
bir gün önce
Açıklama: Tan m Medya Sekt r n n nc kurulu lar ndan S zc Gazetesi'nin m teri hizmetleri departman nda ''Okur Temsilcisi'' olarak g rev yapacak al ma arkada lar ar yoruz. Aranan Nitelikler En az Lise Mezunu Tercihen a r merkezi deneyimi olan leti im ...
bir gün önce
 • Balinler Uluslararas Tekstil
 • Yakuplu
Açıklama: Tan m Tar m ve hayvanc l ktan anlayan deneyimli, aktif trakt r kullanan ve trakt r ehliyetli eleman al nacakt r. Emeklide olabilir. Aranan Nitelikler Tar m ve hayvanc l ktan anlayan deneyimli, aktif trakt r kullanan ve trakt r ehliyetli eleman ...
bir gün önce
 • Bonfilet
 • Yakuplu
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI 1905 y l ndan itibaren faaliyetlerine devam eden et ve paketlenmi et sekt r n n nc s olan firmam z i in; "Pazarlama M d r " aranmaktad r. Firmam z Beylikd z il esinde bulunmaktad r. Tan m Sat hedeflerine ula lmas i in ...
bir gün önce
 • STANBUL AYDIN N VERS TES
 • Yakuplu
Açıklama: Tan m stanbul Ayd n niversitesi'nde g revlendirilmek zere ' of r' aray m z bulunmaktad r. Aranan Nitelikler En az Lise mezunu, B S n f ehliyet sahibi, SRC2 ve SRC4 belgesi olan, of rl k konusunda deneyim sahibi, protokol bilgisi olan, Diksiyonu ...
3 gün önce
 • Bekta Group Otomotiv
 • Yakuplu
Açıklama: K k ekmece de bulunan Otomotiv Filtre retimi yapmakta olan Fabrikam z n retim b l m nde al acak personel al m yap lacakt r. Personel olanaklar ; Sabit Maa Ssk Yemek al ma saatlerimiz ; Hafta i i : 08:30 - 18:30 Cumartesi - Pazar : Tatil
3 gün önce
 • TUREX TUR ZM
 • Yakuplu
Açıklama: Tan m Turex Turizm Avrupa yakas Merkez M d rl nde Veri Giri Eleman olarak g rev yapacacak, MS Office programlar n iyi derecede kullanabilen, Takip yetene i g l , detaylar konusundan dikkatli, Yo un ve dinamik al ma temposuna ayak uydurabilecek, ...
4 gün önce
 • Avukat Ebrar Erkul
 • Yakuplu
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Uyap Bilgisi Olan Tercihen Adalet B l m Mezunu Word, Excell Bilgisi Olan Basit Dilek e Yaz mlar na Yard mc Olabilecek Maille Ve Tebligat Takibi Yapabilecek Tecr beli ve kendini s rekli yenileyen Zaman y netimi ...
5 gün önce
 • EVKUR ALI VER MERKEZLER T C.A. .
 • Yakuplu
Açıklama: Tan m EVKUR Al veri Merkezleri; irketimiz b nyesinde g revlendirmek zere Stok b l m m zde g rev yapacak bilgisayar kullanabilen, veri giri k yapabilecek stok ve cari hesaplar departmanlar nda al m ilgili departman m za tak m arkada lar ar yoruz. ...
6 gün önce