Nerede

Yakuplu (14 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • FoodVibes
 • Yakuplu
Açıklama: Customer Service Representative Job Responsibilities: Serves customers by providing product and service information and resolving product and service problems. Attracts potential customers by answering product and service questions and ...
20 saat önce
 • Soylu Orman r nleri A. .
 • Yakuplu
Açıklama: 42 y ld r Orman r nleri sekt r nde, ithalat, ihracat, toptan da t m, toplu konut ve zel mimari projelerin yan s ra perakende uygulama hizmeti veren irketimizin ihracat b l m i in; - niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, -Tercihen sat veya ...
bir gün önce
 • Ulustrans Logistics
 • Yakuplu
Açıklama: Sekt rde 42 y ll k ge mi e sahip firmam z b nyesinde, Beylikd z lokasyonda bulunan lojistik merkezimizde g revlendirilmek zere , T m operasyonu koordine edebilecek , E-ticaret lojisti i ve operasyonu konusunda 10 y l ve zeri tecr besi bulunan , ...
6 gün önce
Açıklama: THE SUCCESSFUL APPLICANT Graduate from Universities Logistics, Econometrics, International Trade and related Departments, 2-4 years experienced in Logistics sector, Preferably experienced in Sales and Customer relations, Preferably knowledgable ...
7 gün önce
 • BlackBird Training Centre (BTC)
 • Yakuplu
Açıklama: Attract & interview the needed calibers by the organisation Set up recruiting strategies (local/overseas, full-time/freelance) Review & develop the hierarchy of the organisation
7 gün önce
 • Aman Real Estate
 • Yakuplu
Açıklama: Sales representative- Call center Job Title: Sales representative- Call center for real estate company in beylikduzu Aman Real Estate Company announces to a new position Sales representative- Call center Company address Beylikduzu the required ...
8 gün önce
 • TEAM LOJ ST K H ZMETLER A. .
 • Yakuplu
Açıklama: Key Responsibilities: Reviewing and preparing contracts and charter parties as per GAFTA and FOSFA terms etc. Shipment execution of grain by-products, animal feeds and oilseeds with coasters in Turkish ports and as both FOB and CIF basis. ...
12 gün önce
 • Bayer Bili im A. .
 • Yakuplu
Açıklama: Faaliyet alanlar Yaz l m geli tirme ve dan manl k hizmetleri, Irak K rt b lgesinin ilk e-ticaret pazar yeri sisteminin kurulmas , T rkiye'den ihracat yapacak yeni ve benzersiz bir i modeli ile yeni pazarlar a lmas , n aat projelerinde m ...
13 gün önce
 • Grup maj Ayd nlatma
 • Yakuplu
Açıklama: GENEL N TEL KLER; niversitelerin ilgili 4 y ll k m hendislik ya da BF b l mlerinden mezun, Sat n alma b t esi haz rlama ve raporlama s re lerine hakim olmak, yi derecede yaz l ve s zl ngilizce bilgisine sahip olmak, Sat n alma pozisyonlar nda en ...
14 gün önce
 • Dijital Terc me
 • Yakuplu
Açıklama: Yetkinlikler: C1/C2 seviyesinde T rk e ve ngilizce bilgisi B1/B2 seviyesinde Frans zca bilgisi eviri ve d zelti alanlar na h kimiyet st seviye ileti im becerisi BD ara lar na ve eviri teknolojilerine h kimiyet veya yatk nl k Planlama, problem ...
18 gün önce
 • TetraPlas
 • Yakuplu
Açıklama: Tetra Plastik M h. ve D Tic. A. . Gen Yeteneklerini Ar yor...! niversitelerin Metalurji ve Malzeme, Makine, End stri M hendisli i b l mlerinde rencisiysen, yi seviyede ngilizce dil bilgisine sahipsen, Geli ime a k, merakl ve tak m al mas na yatk ...
18 gün önce
 • Ayes Lojistik
 • Yakuplu
Açıklama: De erli Ba lant lar m z n Dikkatine Beylikd z ofisimize yeti tirilmek zere ekip arkada ar yoruz. Genel nitelikler; AYES ACADEMY LEARN&EARN niversitelerin Lojistik ve ilgili di er b l mlerinden mezun, Deneyimsiz yeni mezun ve renmeye a k, yi ...
28 gün önce
 • Bonfilet
 • Yakuplu
Açıklama: Beylikd z G rp nar'da bulunan; paketlenmi k rm z et sekt r nde uzmanla m fabrikam zda g revlendirilmek zere "Pazarlama M d r " aray m z bulunmaktad r. G REV TANIMI Kurumsal marka stratejisinin olu turulmas , Pazarlama b t esinin olu turulmas ve ...
29 gün önce
 • KHODER GROUP
 • Yakuplu
Açıklama: We are looking for a candidate who will be responsible for following up with a few tasks in the company such as production and daily tasks. Someone who can contact with suppliers and outsider companies. Must speak fluent English and Turkish OR ...
bir ay önce