Nerede

Yalova (64 pozisyonlara)

Göre sırala:
Açıklama: Tan m T rkiye'nin E itim G c y z! nsani de erlerle donat lm , sorgulayan, ara t ran, reten nesiller yeti tirmeyi ama layan U ur Okullar olarak 52 ilde 112 okul ve 127 Kurs ile ba ar gelene imizi s rd r yoruz. Global standartlarda, yenilik i e ...
20 saat önce
 • zel Yalova Hastanesi
 • Yalova
Açıklama: zel Yalova Hastanesi; Uzmanlar Poliklini i olarak 1999 y l nda hizmet vermeye ba lam olup, Yalova'n n ilk ve lider zel hastanesi olmas itibari ile bulundu u b lgede lider konumda olan bir hastanedir. Yalova b lgesinde ilk olma zelli ini devam ...
bir gün önce
 • zel Yalova Hastanesi
 • Yalova
Açıklama: zel Yalova Hastanesi; Uzmanlar Poliklini i olarak 1999 y l nda hizmet vermeye ba lam olup, Yalova'n n ilk ve lider zel hastanesi olmas itibari ile bulundu u b lgede lider konumda olan bir hastanedir. Yalova b lgesinde ilk olma zelli ini devam ...
bir gün önce
 • Do u Plastik Makine Kal p Ask
 • Yalova
Açıklama: STANBUL BAYRAMPA A' DA BULUNAN FERMUAR MALATHANEM ZDE ALI ACAK NAYLON FERMUAR USTASI VE YARDIMCI ELEMANLARI ARIYORUZ. Gereksinimler: Askerli ini tamamlamak. 18-50 ya aral nda olmak. Ekip al mas na yatk n olmak.
2 gün önce
 • Do u Plastik Makine Kal p Ask
 • Yalova
Açıklama: STANBUL BAYRAMPA A' DA BULUNAN FERMUAR MALATHANEM ZDE ALI ACAK NAYLON FERMUAR USTASI VE YARDIMCI ELEMANLARI ARIYORUZ. Gereksinimler: Askerli ini tamamlamak. 18-50 ya aral nda olmak. Ekip al mas na yatk n olmak.
2 gün önce
 • Terma City Yalova
 • Yalova
Açıklama: Tan m Terma City Hotel b nyesinde g revlendirilmek zere "Sat ve Pazarlama Personeli" pozisyonu i in al ma arkada lar aramaktay z. Aranan Nitelikler niversite Mezunu, Sat pazarlama, etkinlik ve organizasyon s re lerinde en az 1 y l tecr be sahibi ...
2 gün önce
 • Terma City Yalova
 • Yalova
Açıklama: Tan m -G nl k mahsup fi lerinin muhasebe ilkeleri er evesinde ve VUK a g re kay t kontrollerinin yap larak onaylanmas - D nemsel bildirge ve beyannamelerin haz rlanarak onaylanmas , -(KDV, Muhtasar, Kurumlar, B Formlar , E-Defter,) - Mizan ...
2 gün önce
Açıklama: Watsons Global Watsons, A.S. Watson Group un amiral gemisi konumundaki sa l k ve g zellik markas d r. Hong Kong da 1841 y l nda kurulan A.S. Watson Group, d nya ap nda 140.000'den fazla al an yla 27 pazarda 12 perakende markas alt nda 16.000 den ...
3 gün önce
 • LOVA HOTEL SPA
 • Yalova
Açıklama: Tan m Elektrik - Elektronik konusunda donan ml Tamirat, tadilat i lerini ger ekle tirecek, Teknik konularda hizmet sa layacak, Kurumun rutin kontrollerini yapacak, Sorun olu madan m dahale edebilecek, yada sorun olu tu unda z mleyebilecek, Erkek ...
3 gün önce
 • LOVA HOTEL SPA
 • Yalova
Açıklama: Tan m niversitelerin Turizm Otelcilik B l m veya Meslek Y ksek Okulu Mezunu, - 4 veya 5 y ld zl otellerin benzer pozisyonlar nda en az 2 y l tecr besi olan, -Sat ve Pazarlama teknikleri konusunda tecr beli, -M teri portf y olan, - yi derecede ...
3 gün önce
 • HAKMAR MA AZACILIK LTD T .
 • Yalova
Açıklama: Tan m Hakmar Ma azac l k ge mi ten gelen market ilik deneyimi ile Discount Ma azac l kta da kendine zg farkl l klarla ne karak emin ad mlarla b y mesini s rd r yor. Ma azalar m zda g revlendirilmek zere a a daki niteliklere sahip rak aray m z ...
4 gün önce
Açıklama: Watsons Global Watsons, A.S. Watson Group un amiral gemisi konumundaki sa l k ve g zellik markas d r. Hong Kong da 1841 y l nda kurulan A.S. Watson Group, d nya ap nda 140.000'den fazla al an yla 27 pazarda 12 perakende markas alt nda 16.000 den ...
5 gün önce
Açıklama: A klamas Ma aza sat ve operasyon hedeflerinin ger ekle tirilmesinde etkin rol almak, Ma azan n g nl k operasyonel s re lerinde g rev almak, Ma azan n g rsel standartlar n n uygulanmas ndan, depo ve reyonlar n d zeninden sorumlu olmak, kampanya d ...
5 gün önce
Açıklama: 2009 y l nda Sedes Holding b nyesinde kurulan Gratis, T rkiye ap nda 600 n zerindeki ma azas ile ki isel bak m sekt r nde lider konumundad r. G zel Bak Kendine mottosu ile 10 y ld r ki isel bak m sekt r nde hizmet veren Gratis, d nyan n nde ...
5 gün önce
Açıklama: T rkiye nin lider Ki isel Bak m Marketi Gratis, 400 a k n ma azas yla b y meye ve hizmet vermeye devam ediyor. 2009 y l nda, Sedes Holding b nyesinde, Demir Sabanc taraf ndan kurulan Gratis, m terilerinin sa l k ve ya am kalitesini artt rmak i ...
5 gün önce