Nerede

Yalova (46 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • Yalova
Açıklama: Tan m Dan manl n yapmakta oldu umuz retici-end striyel-entegre-ihracat -marka bilinirli i y ksek ve ISO 500 s ralamas nda yer alan tekstil kuma firmas n n Avrupa lkelerine olan ihracat n kordine edecek " hracat B lge Direkt r "istihdam ...
5 saat önce
 • Eczac ba T ketim r nleri
 • Çınarcık
Açıklama: T rkiye nin lider markalar nda dinamik, tutkulu ve s rekli renebilece in bir al ma ortam ar yorsan, do ru yerdesin! Eczac ba T ketim r nleri nde 1600 den fazla al an m zla OK, Solo, Selpak, UniBaby gibi nc markalar m z ve temizlik ka tlar , ki ...
17 saat önce
 • Deichmann Ayakkab c l k
 • Yalova
Açıklama: Deichmann, Avrupa,ABD, in ve BAE olmak zere 31 lkede 4200 'i a k n ma azas ve online sat a ile sekt rde Avrupa'n n en b y k ayakkab perakende firmas olarak b y meye ve hizmet vermeye devam ediyor. Yalova ma azam zda g revlendirilmek zere " Sat ...
18 saat önce
 • Deha Telekom nikasyon
 • Yalova
Açıklama: Turkcell Superonline r n ve hizmetlerinin m teri lokasyonunda kurulumunun yap lmas , talep ve ar zalar n n giderilmesinde g rev alacak "TEKN K SERV S PERSONEL "aramaktay z. Gereksinimler: Elektrik tesisat bilgisine sahip Kablolama sistemlerine ...
20 saat önce
 • MORALORTAK SA LIK GUVENLIK BIRIMI EVRE L M ANAL Z MUHENDISLIK MUSAVIRLIK E T M TIBBI HIZMETLER SAN T C A
 • Yalova
Açıklama: Yalova / Alt nova Tersaneler b lgesinde g revlendrilmek zere Deneyimli / Deneyimsiz A.B Deneyimli C s n f i g venli i uzman al ma arkada lar aranmaktad r. Gereksinimler: Ba vuran arkada lar n Tersane Deneyimi tercih edilmektedir.
22 saat önce
 • HAKMAR MA AZACILIK LTD T .
 • Yalova
Açıklama: Tan m Hakmar Ma azac l k ge mi ten gelen market ilik deneyimi ile Discount Ma azac l kta da kendine zg farkl l klarla ne karak emin ad mlarla b y mesini s rd r yor. Ma azalar m zda g revlendirilmek zere a a daki niteliklere sahip rak aray m z ...
bir gün önce
 • KFC T rkiye
 • Yalova
Açıklama: Global olarak 145 lkede, 25.000 den fazla restoranla d nyan n en b y k mutfaklar ndan biri olan KFC, T rkiye de g l bir b y me ile f rsatlar sunmaya devam ediyor. 2021 y l nda 50 restoran a l ile 2.000 ki ilik organizasyonel b y me ger ekle ...
3 gün önce
 • SOFRA GRUP
 • Yalova
Açıklama: Yalovs lokasyonlu projemizde g revlendirilmek zere "G venlik Amiri" aray m z bulunmaktad r. - Silahl -silahs z g venlik kimlik kart olan - En az 3 y l tecr beli - Personel organizasyonu ve vardiya sistemine hakim - Erkek adaylar i in askerlik ...
4 gün önce
 • Supplementler.com
 • Yalova
Gereksinimler: stenen Yetenek ve Uzmanl klar irketler grubumuz; Sekt r n n lider irketi Supplementler.com; 2006 dan itibaren sporcu g dalar alan nda t keticileri T rkiye nin ve d nyan n nde gelen %100 orijinal ve tercih edilen markalar ile bulu turan, T ...
4 gün önce
 • NOKTA OSGB YALOVA
 • Yalova
Açıklama: irketin dari ler Departman na ba l olarak personel ta mac l g revini y r tmek, Gereksinimler: En az lise mezunu, En az 5 y ll k B s n f ehliyeti olan, SRC-2 ve Psikoteknik belgelerine sahip, leti im yetene i g l olan, Dikkatli ve trafik kurallar ...
5 gün önce
 • khalid al muheri groups
 • Yalova
Açıklama: Urgently Required One Lawyer (Legal Advisor) * Assist Dispute Resolution handling all legal procedures before local courts in the UAE to including preparation of cases for filling online, follow ups, attending online hearings, prepare weekly ...
5 gün önce
 • Supplementler.com
 • Yalova
Açıklama: Supplementler.com - Ma aza Sat Temsilcisi Yalavo Star stenen Yetenek ve Uzmanl klar stenen Yetenek ve Uzmanl klar irketler grubumuz; Sekt r n n lider irketi Supplementler.com; 2006 dan itibaren sporcu g dalar alan nda t keticileri T rkiye nin ve ...
5 gün önce
 • NOKTA OSGB YALOVA
 • Yalova
Açıklama: e giri ve i e d n , periyodik, koruyucu ve tedavi ama l muayenelerin ger ekle tirilmesi Sa l k konular ndaki zorunlu e itimlerin verilmesi Poliklinik hizmetlerinin verilmesi G revlendirdi i projelerde sa l k g zetimlerinin yap lmas Firmalarda ...
6 gün önce
 • Asr n Karde ler
 • Yalova
Açıklama: Asr n Karde ler Yalova iftlikk y de al acak a ba , a ve a yard mc s aray m z bulunmaktad r. Tercihen daha nce deneyimi bulunan, tecr beli, Yalova da oturan, profesyonel, disiplinli ve ekip al mas na yatk n adaylar n aramas rica olunur.
7 gün önce
 • hlas Pazarlama
 • Yalova
Açıklama: Temizlik ve sa l k sistemleri retim ve sat nda, sekt r lideri olan hlas Pazarlama, YALOVAServis bayili inde tecr beli ve dinamik kadrosuna yeni tak m arkada lar aramaktad r. Karacabey'de bulunan hlas Servis Yetkili Bayili imizde g revlendirilmek ...
7 gün önce
 • YALOVA - B REY ORTAOKUL VE ANADOLU L SES
 • Yalova
Açıklama: Tan m YALOVA B REY ANADOLU L SES 'nde 2022-2023 E itim y l i in aram za kat labilecek ''Tam Zamanl '' F Z K retmeni istihdam edilecektir. Aranan Nitelikler niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, G ncel teknolojik programlara hakim, leti im ...
8 gün önce
 • Firma Ad Gizli
 • Yalova
Açıklama: Seyahat ara t rmas yapacak. M terilerin zelliklerini ve isteklerini belirleyecektir. Uygun seyahat paketleri ve hizmetleri nerecektir. M terilerin zelliklerini ve isteklerini te his edecek ve uygun seyahat paketleri veya hizmetleri nerecektir. ...
9 gün önce
 • Asr n Karde ler
 • Yalova
Açıklama: Asr n Karde ler Yalova iftlikk y de al acak ef garson, garson ve komi aray m z bulunmaktad r. 3 ki i al nacakt r. Tercihen daha nce deneyimi bulunan, tecr beli, Yalova da oturan, profesyonel, disiplinli ve ekip al mas na yatk n adaylar n aramas ...
9 gün önce
 • DEHA TELEKOM N KASYON TURKCELL SUPERONLINE
 • Yalova
Açıklama: Tan m T rkiye nin yenilik i telekom operat r Turkcell Superonline, bir Turkcell grup irketidir. Kendi altyap s n kurmak zere fiber optik yat r mlar na h z kesmeden devam eden Turkcell Superonline, T rkiye de 1000Mbps ye varan h zlarda internet ...
10 gün önce
 • KFC T rkiye
 • Yalova
Açıklama: Faaliyetlerini D nyay besleyen lider irket vizyonu nda y r ten ve 145 lkede, 25.000 den fazla restoranla d nyan n en b y k restoran zincirlerinden biri olan KFC tak m n n bir par as olmak zere; ekip yesi aray i erisindeyiz. KFC Yalova restoran m ...
12 gün önce