Nerede

Yalova (42 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • MORALORTAK SA LIK GUVENLIK BIRIMI EVRE L M ANAL Z MUHENDISLIK MUSAVIRLIK E T M TIBBI HIZMETLER SAN T C A
 • Yalova
Açıklama: Yalova / Alt nova Tersaneler b lgesinde g revlendrilmek zere Deneyimli / Deneyimsiz A.B Deneyimli C s n f i g venli i uzman al ma arkada lar aranmaktad r. Gereksinimler: Ba vuran arkada lar n Tersane Deneyimi tercih edilmektedir.
23 saat önce
 • HAKMAR MA AZACILIK LTD T .
 • Yalova
Açıklama: Tan m Hakmar Ma azac l k ge mi ten gelen market ilik deneyimi ile Discount Ma azac l kta da kendine zg farkl l klarla ne karak emin ad mlarla b y mesini s rd r yor. Ma azalar m zda g revlendirilmek zere a a daki niteliklere sahip rak aray m z ...
bir gün önce
 • YALOVA - B REY ORTAOKUL VE ANADOLU L SES
 • Yalova
Açıklama: Tan m YALOVA B REY ANADOLU L SES ' nde Ders cretli al abilecek "Kimya retmeni" aray m z bulunmaktad r. Aranan Nitelikler niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun ders cretli al abilecek, ekip al mas na uygun
bir gün önce
 • Erolsan Bak rc l k
 • Yalova
Açıklama: Yalova'da yerle ik bronz heykel retim d k mhanemizde Bronz ve Pirin gibi bak r ala mlar n n d k m konusunda deneyimli retim personeli al nacakt r. (asgari gereksinimlere sahip deneyimsiz adaylar yeti tirilmek zere al nabilir) Hafta i i 5 g n ...
bir gün önce
 • Do u Plastik Makine Kal p Ask
 • Yalova
Açıklama: STANBUL BAYRAMPA A' DA BULUNAN FERMUAR MALATHANEM ZDE ALI ACAK NAYLON FERMUAR USTASI VE YARDIMCI ELEMANLARI ARIYORUZ. Gereksinimler: Askerli ini tamamlamak. 18-50 ya aral nda olmak. Ekip al mas na yatk n olmak.
2 gün önce
Açıklama: Tan m T rkiye'nin E itim G c y z! nsani de erlerle donat lm , sorgulayan, ara t ran, reten nesiller yeti tirmeyi ama layan U ur Okullar olarak 52 ilde 112 okul ve 127 Kurs ile ba ar gelene imizi s rd r yoruz. Global standartlarda, yenilik i e ...
2 gün önce
Açıklama: Tan m T rkiye'nin E itim G c y z! nsani de erlerle donat lm , sorgulayan, ara t ran, reten nesiller yeti tirmeyi ama layan U ur Okullar olarak 52 ilde 112 okul ve 127 Kurs ile ba ar gelene imizi s rd r yoruz. Global standartlarda, yenilik i e ...
2 gün önce
 • ULUBOL N AAT SAN ve T C.A.
 • Yalova
Açıklama: Tan m Yalova sale Hatt projemizde g revlendirilmek zere 2 adet JCB Operat r Al nacakt r. lgilenen adaylar n ba vurmalar nemle rica olunur. Aranan Nitelikler JCB i makinesi kullan m i in gerekli sertifika, belge, ehliyet
2 gün önce
Açıklama: Tan m ; Yalova'da bulunan ubemizde Ara l Operasyon Eleman " olarak g revlendirilmek zere, Tercihen lise mezunu, B s n f s r c belgesine sahip, SRC belgesine sahip, Psikoteknik test belgesi olan, Tercihen ara ile kurye da t m operasyonunda g rev ...
2 gün önce
Açıklama: Yalova'da bulunan ubelerimizde M teri Hizmetleri Temsilcisi olarak g revlendirilmek zere, ube i i operasyonunda m teri ili kilerini y netecek, Kargo al m ve teslimat yapacak, Faturalama, raporlama, tahsilat i lemlerini ger ekle tirecek, tak m ...
2 gün önce
 • Tepe Savunma ve G venlik Sistemleri San. A. .
 • Yalova
Açıklama: Fiziki G venlik Sekt r nde lider konumda olan irketimizin YALOVA b lgesindeki projelerinde g revlendirilmek zere a a daki niteliklere uygun ZEL G VENL K G REVL LER istihdam edilecektir. Aranan Nitelikler : * zel g venlik kimlik kart na sahip, * ...
2 gün önce
Açıklama: A klamas Ma aza sat ve operasyon hedeflerinin ger ekle tirilmesinde etkin rol almak, Ma azan n g nl k operasyonel s re lerinde g rev almak, Ma azan n g rsel standartlar n n uygulanmas ndan, depo ve reyonlar n d zeninden sorumlu olmak, kampanya d ...
3 gün önce
Açıklama: 2009 y l nda Sedes Holding b nyesinde kurulan Gratis, T rkiye ap nda 650 nin zerindeki ma azas ile ki isel bak m sekt r nde lider konumundad r. G zel Bak Kendine mottosu ile 11 y ld r ki isel bak m sekt r nde hizmet veren Gratis, d nyan n nde ...
4 gün önce
 • Deha Telekom nikasyon
 • Yalova
Açıklama: YALOVA T M (MA AZA) ALI ACAK PERSONELLER ARANMAKTADIR. Gereksinimler: Asgari lise mezunu Perakende sekt r nde ma azac l kta sat ve hizmet konusunda deneyimli veya deneyimsiz G lery zl , ki isel bak ma nem veren, yard msever ve misafirperver bir ...
5 gün önce
 • Maritime Turkey Mimarl k ve Denizcilik
 • Yalova
Açıklama: Maritime Montering Turkey gemilerin ya am yeri donat m nda anahtar teslim hizmet veren bir Marinacc Group irketidir. Firmam zda a a daki i tan m ve niteliklere g re y r tmekte oldu umuz projelerimiz i in sahada g revlendirilmek zere e itli ...
6 gün önce
 • MORALORTAK SA LIK GUVENLIK BIRIMI EVRE L M ANAL Z MUHENDISLIK MUSAVIRLIK E T M TIBBI HIZMETLER SAN T C A
 • Yalova
Açıklama: Kocaeli b lgesindeki Limanlarda g revlendirilmek zere IMDG aray nday z. IMDG belgesine sahip ve 1 y l deneyimli, Kocaeli- stanbul ve Alt nova lokasyonunda al abilecek, Tercihen evre M hendisi, B s n f ehliyeti olan ve aktif ara kullanabilen, MS ...
9 gün önce
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • Yalova
Açıklama: Tan m Dan manl n yapmakta oldu umuz retici-end striyel-entegre-ihracat -marka bilinirli i y ksek ve ISO 500 s ralamas nda yer alan tekstil kuma firmas n n Avrupa lkelerine olan ihracat n kordine edecek " hracat B lge Direkt r "istihdam ...
10 gün önce
 • Deichmann Ayakkab c l k
 • Yalova
Açıklama: Deichmann, Avrupa,ABD, in ve BAE olmak zere 31 lkede 4200 'i a k n ma azas ve online sat a ile sekt rde Avrupa'n n en b y k ayakkab perakende firmas olarak b y meye ve hizmet vermeye devam ediyor. Yalova ma azam zda g revlendirilmek zere " Sat ...
10 gün önce
 • KFC T rkiye
 • Yalova
Açıklama: Global olarak 145 lkede, 25.000 den fazla restoranla d nyan n en b y k mutfaklar ndan biri olan KFC, T rkiye de g l bir b y me ile f rsatlar sunmaya devam ediyor. 2021 y l nda 50 restoran a l ile 2.000 ki ilik organizasyonel b y me ger ekle ...
13 gün önce
 • SOFRA GRUP
 • Yalova
Açıklama: Yalovs lokasyonlu projemizde g revlendirilmek zere "G venlik Amiri" aray m z bulunmaktad r. - Silahl -silahs z g venlik kimlik kart olan - En az 3 y l tecr beli - Personel organizasyonu ve vardiya sistemine hakim - Erkek adaylar i in askerlik ...
14 gün önce