Nerede

Yozgat (42 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Sigortalax
 • Yozgat
Açıklama: Yozgat Merkez, Akda madeni ve Sar kaya il elerimizde a aca m z Sigorta Acenteli i ubemize M d r aray m z vard r.
16 saat önce
Açıklama: HD Holding, hakk yla d ar da yemek yeme deneyimini ula labilir k larak, bulundu u her pazarda T rk mutfa n n lider temsilcisi olmak vizyonuyla ve HD skender , HD D ner ve Pidem markalar yla T rkiye nin en b y k yerli restoran zinciridir. B y yen ...
bir gün önce
 • Flo Ma azac l k ve Pazarlama A. .
 • Yozgat
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER En az lise mezunu, Tercihen niversitelerin letme, Pazarlama veya ilgili b l mlerinden mezun, Perakende sekt r nde en az 3 y ll k i tecr besine sahip ve al ma hayat n n son 1 y l n Ma aza M d r d ...
2 gün önce
 • Artisan Metal San Ve Tic.Ltd. ti
 • Yozgat
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Bizi bilen bilir, bizi biz yapan ortak de erlerimiz var. . Mutluluk Cesaret Tutku Sorumluluk Yeni fikirler bulur, yap lmayan yapar z. Bizim tarz m z g zel. SEN DE BEKL YORUZ! Hemen Ba vur. 212 AVM i erisinde yer alan ...
4 gün önce
 • Artisan Metal San Ve Tic.Ltd. ti
 • Yozgat
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Kurumun sat a sundu u hizmet ya da r nleri hakk nda ileri d zeyde bilgi sahibi olmak, zel m teri portf y olu turmak ve geni letmek i in al malarda bulunmak, zel m terilerin istek ve ikayetleri do rultusunda raporlar ...
4 gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI R nesans Holding, irketlere stratejilerini ve operasyonlar n evrensel insan haklar , al ma, evre ve yolsuzlukla m cadele ilkelerine uygun hale getirmeye ve toplumsal hedefleri ilerletecek nlemler almaya a ran BM K ...
7 gün önce
 • OSMAN ACAR N AAT GIDA ENERJ SAN T C LTD. T .
 • Yozgat
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Yozgat ilinde ikamet edebilecek, Yozgat ve il elerinde yap lacak olan Yht istasyon binalar in aat antiyelerinde g rev alacak, minimum 5 y l tecr beli, mesle inin gerektirdi i programlara ve cihazlara hakim harita m ...
7 gün önce
 • R nesans Holding
 • Yozgat
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI R nesans Holding, irketlere stratejilerini ve operasyonlar n evrensel insan haklar , al ma, evre ve yolsuzlukla m cadele ilkelerine uygun hale getirmeye ve toplumsal hedefleri ilerletecek nlemler almaya a ran BM K ...
7 gün önce
 • R nesans Holding
 • Yozgat
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI R nesans Holding, irketlere stratejilerini ve operasyonlar n evrensel insan haklar , al ma, evre ve yolsuzlukla m cadele ilkelerine uygun hale getirmeye ve toplumsal hedefleri ilerletecek nlemler almaya a ran BM K ...
7 gün önce
 • DeFacto Perakende Ticaret Anonim irketi
 • Yozgat
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Yozgat Novada ma azam zda g revlendirilmek zere Ma aza M d r ar yoruz. Ma aza M d r i in; Perakende Ma azac l k alan nda en az 2 y l Ma aza Y neticili i yapm , Lisans mezunu, Ma azac l bir ya am tarz olarak benimsemi ...
10 gün önce
 • Cihan Elektronik Paz. ve D Tic. Ltd. ti.
 • Yozgat
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Tercihen lisans mezunu, Sat sekt r nde ncelikli olarak saha sat nda en az 3 y l deneyimi bulunan, Bayi y netiminde g rev alm ve yeni olu acak projeler konusunda tecr beli Farkl disiplinleri ve birimleri y netme, analiz ...
13 gün önce
 • KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .
 • Yozgat
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI MEKAN K BAKIM ELEMANI Yerk y letme M d rl ne ba l olarak g rev alacak; End stri Meslek Liselerinin Elektrik veya Makina B l m Mezunu ( Tercihen Meslek Y ksek Okullar n n Elektrik veya Makina B l m Mezunu) Yap ...
14 gün önce
 • HD Holding
 • Yozgat
Açıklama: HD Holding, hakk yla d ar da yemek yeme deneyimini ula labilir k larak, bulundu u her pazarda T rk mutfa n n lider temsilcisi olmak vizyonuyla ve HD skender, HD D ner ve Pidem markalar yla T rkiye nin en b y k yerli restoran zinciridir. B y yen ...
15 gün önce
 • D NSA TEKST L SAN.VE.T C.LTD. T .
 • Yozgat
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI orap retimi yapan firmam zda de erlendirmek zere Kalite G vence Sorumlusu aray m z bulunmaktad r. Tan m : 1. Firmada Kalite G vence ve ISO 9001 Standart na uygun bir sistemi temin etmek ve y r tmek. 2. Firma Kalite ...
15 gün önce
 • ISS Tesis Y netim Hizmetleri A. .
 • Yozgat
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI 53 lkede 544.000 al an ile, 'Entegre Tesis Y netimi, Temizlik, G venlik, Destek Hizmetler, Teknik Hizmetler, Yemek retimi, Bitki, Bah e Bak m, Ha ere Kontrol 28.000 al an ile dev kurumlar n ve irketlerin aralar nda ...
18 gün önce