Nerede

Yozgat (44 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Artisan Metal San Ve Tic.Ltd. ti
 • Yozgat
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI niversitelerin ilgili fak ltelerinden mezun (Kimya, Kimya M hendisli i) Y zey Kaplama teknolojileri (kaplama ncesi y zey temizleme, metal zerine Nikel kaplama) ve boya i lemleri konusunda deneyimli, Tak m al mas na ...
bir gün önce
 • Cihan Elektronik Paz. ve D Tic. Ltd. ti.
 • Yozgat
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Tercihen lisans mezunu, Sat sekt r nde ncelikli olarak saha sat nda en az 3 y l deneyimi bulunan, Bayi y netiminde g rev alm ve yeni olu acak projeler konusunda tecr beli Farkl disiplinleri ve birimleri y netme, analiz ...
2 gün önce
 • KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .
 • Yozgat
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI MEKAN K BAKIM ELEMANI Yerk y letme M d rl ne ba l olarak g rev alacak; End stri Meslek Liselerinin Elektrik veya Makina B l m Mezunu ( Tercihen Meslek Y ksek Okullar n n Elektrik veya Makina B l m Mezunu) Yap ...
3 gün önce
 • HD Holding
 • Yozgat
Açıklama: HD Holding, hakk yla d ar da yemek yeme deneyimini ula labilir k larak, bulundu u her pazarda T rk mutfa n n lider temsilcisi olmak vizyonuyla ve HD skender, HD D ner ve Pidem markalar yla T rkiye nin en b y k yerli restoran zinciridir. B y yen ...
3 gün önce
 • D NSA TEKST L SAN.VE.T C.LTD. T .
 • Yozgat
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI orap retimi yapan firmam zda de erlendirmek zere Kalite G vence Sorumlusu aray m z bulunmaktad r. Tan m : 1. Firmada Kalite G vence ve ISO 9001 Standart na uygun bir sistemi temin etmek ve y r tmek. 2. Firma Kalite ...
4 gün önce
 • ISS Tesis Y netim Hizmetleri A. .
 • Yozgat
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI 53 lkede 544.000 al an ile, 'Entegre Tesis Y netimi, Temizlik, G venlik, Destek Hizmetler, Teknik Hizmetler, Yemek retimi, Bitki, Bah e Bak m, Ha ere Kontrol 28.000 al an ile dev kurumlar n ve irketlerin aralar nda ...
7 gün önce
 • GMZ G MAT MARKETLER Z NC R
 • Yozgat
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Full Time "Manav" olarak g rev yapacak ki iler; - Ma azan n gereksinim duydu u miktar ve nitelikte r n sipari ini haz rlamaktan, - r nlerin reyonlarda standartlara uygun olarak bulunmas n sa lamaktan, - M teri ili ...
8 gün önce
 • Gizli Firma
 • Yozgat
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI niversitelerin Maden M hendisli i b l m nden mezun , Sekt rde en az 5 y l tecr beli, Madencilik alan nda kullan lan makine ve ekipman konusunda bilgi sahibi , Zenginle tirme tesislerinde g rev alm , Teknik nezaret i e ...
9 gün önce
 • S ta S t r nleri A. .
 • Yozgat
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI S ta k m z Sizinle Birlikte B y yor S t n iyili ini ve bereketini yayma tutkusu ile al an, i inin uzman olan b y k bir aileyiz. Siz de bu aileye kat larak S ta l olmaya ne dersiniz? S ta Tar msal Ticaret Direkt rl b ...
9 gün önce
 • KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .
 • Yozgat
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Yozgat letme M d rl ne ba l olarak g rev alacak; niversitelerin M hendislik Fak ltelerinden Mezun (Tercihen; End stri, Elektrik veya Makine M hendisli i) Benzer g revde, retim faaliyetlerinin y r t ld bir irkette en az ...
10 gün önce
 • KALEK M K MYEV MADDELER SAN. VE T C. A. .
 • Yozgat
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI stanbul letme M d rl ne ba l olarak g rev alacak; niversitelerin M hendislik Fak ltelerinden Mezun (Tercihen; End stri, letme veya Makine M hendisli i) Benzer g revde, retim faaliyetlerinin y r t ld bir irkette en az ...
10 gün önce
 • GMZ G MAT MARKETLER Z NC R
 • Yozgat
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Yeti tirilmek zere; niversitelerin Lisans veya nlisans B l mlerinden MEZUN, Perakende sekt r nde kariyer hedefi olan, Yo un al ma temposuna uyum sa layacak, nsan ili kilerini y netebilen, Ki isel bak m na zen g steren ...
10 gün önce
 • GMZ G MAT MARKETLER Z NC R
 • Yozgat
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI En az lise rencisi/mezunu, Dinamik ve yo un i temposunda vardiyal al abilecek, al ma arkada lar ar yoruz. TANIMI Yozgat ili Merkez de yer alan Gimat ma azalar m zda g revlendirilmek zere; Full Time Sat Dan man olarak g ...
10 gün önce
 • GMZ G MAT MARKETLER Z NC R
 • Yozgat
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Full Time " ark t r" olarak g rev yapacak ki iler; - Ma azan n gereksinim duydu u miktar ve nitelikte r n sipari ini haz rlamaktan, - r nlerin reyonlarda standartlara uygun olarak bulunmas n sa lamaktan, - M teri ili ...
10 gün önce
 • GMZ G MAT MARKETLER Z NC R
 • Yozgat
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Full Time Ma aza Personeli olarak; M terileri g ler y z ile kar lamak ve u urlamaktan, G ncel kampanyalar takip etmekten, Kasa ve evresinin d zeninden, Ma aza kasalar ile ilgili t m i leri yerine getirmekten, Ma azan n ...
10 gün önce