Nerede

Zonguldak (65 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • ANADOLU HASTANELER
 • Zonguldak
Açıklama: Tan m " Her ey Sa l k in " misyonuyla 1991 y l ndan bu yana faaliyette olan Anadolu Hastaneleri Grubu ; b lgelerinde sa l k ihtiya lar n kar lamay ve y ksek hizmet kalitesi, hasta odakl hizmet anlay , teknolojik alt yap s ve deneyimli sa l k ...
11 saat önce
 • zel Karaelmas Engelli Bak m Merkezi
 • Zonguldak
Açıklama: Zonguldak ili G k ebey il esinde bulunan zihinsel engelli bak m merkezimizde tam zamanl olarak al t r lmak zere birden fazla erkek BAKIM PERSONEL al nacakt r. Adaylar n, - Diplomal veya sertifika sahibi olmalar , - Sab kal olmamalar , - Bedensel ...
16 saat önce
 • R nesans End stri
 • Zonguldak
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI R nesans Holding, irketlere stratejilerini ve operasyonlar n evrensel insan haklar , al ma, evre ve yolsuzlukla m cadele ilkelerine uygun hale getirmeye ve toplumsal hedefleri ilerletecek nlemler almaya a ran BM K ...
bir gün önce
 • ANAKCILAR YAPI MALZEMELER T CARET ve SANAY A. .
 • Zonguldak
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI TANIMI retim Planlama s re lerinde aktif al mak, Erp projesi kavramsal tasar m ve sistemin s rd rebilirli i konusunda al ma yapmak, letmede verimlilik artt r c al malar yapmak GENEL N TEL KLER niversitelerin tercihen ...
bir gün önce
 • OTA N AAT SANAY T CARET LTD. T .
 • Zonguldak
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Zonguldak aycuma'da bulunan antiyemizde g revlendirilmek zere ince i ler konusunda tecr beli, aktif ara kullanabilen in aat teknikeri i e al nacakt r.
bir gün önce
 • ANAKCILAR YAPI MALZEMELER T CARET ve SANAY A. .
 • Zonguldak
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER niversitelerin Mimar, End striyel Tasar m vb b l mlerinden mezun; Tercihen Solidworks ve Ms Office programlar n bilen Banyo Mobilyalar konusunda 5 y l deneyim sahibi TANIMI Banyo mobilyalar tasar m n n ...
bir gün önce
 • R nesans End stri
 • Zonguldak
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI R nesans Holding, irketlere stratejilerini ve operasyonlar n evrensel insan haklar , al ma, evre ve yolsuzlukla m cadele ilkelerine uygun hale getirmeye ve toplumsal hedefleri ilerletecek nlemler almaya a ran BM K ...
bir gün önce
 • Gizli Firma
 • Zonguldak
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI TANIMI Zonguldak ilinde bulunan stratejik neme sahip, yeni kurulmakta olan kritik bir tesis ve tesisler toplulu u i in kendisine emanet edilen mal ve can koruma bilincine sahip, zel G venlik G revlisi olarak g ...
bir gün önce
 • EKAT RK ORMAN R NLER VE DI T C.LTD. T
 • Zonguldak
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Her g n renerek, geli imin ve ba ar n n bir par as olmak istiyorsan ve ekip al mas n seviyorsan sen de bize kat l! Pop ler ve g ncel sosyal medya trendlerini takip ederek video fikri sunabilecek, Video Edit r ile ...
2 gün önce
 • irket Bilgileri Gizli
 • Zonguldak
₺4.750 ₺5.500 aylık
Açıklama: Tan m (I kland rma , ayd nlatma havac l k ve di er alt yap hizmetleri)Kariyer hedefleyen uzun s reli al abilecek donemsel veya proje bazl de il g rev sorumlulu u ve i disiplinine sahip o renmeye a k vas fl vas fs z al ma arkada lar aranmaktad r ...
3 gün önce
 • KARAELMAS SA LI I VE G V.MERK. N . ZEL SA .E T.H Z.SAN
 • Zonguldak
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Alan nda k kl bir ge mi e ve deneyime sahip olan Karaelmas irketler Grubu , 300 ki ilik profesyonel ekibi ile birlikte 40 ilde, lkenin nde gelen kamu ve zel sekt r kurulu lar na sa l ve g venli i alan nda yenilik i ve ...
3 gün önce
 • KARAELMAS SA LI I VE G V.MERK. N . ZEL SA .E T.H Z.SAN
 • Zonguldak
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Alan nda k kl bir ge mi e ve deneyime sahip olan Karaelmas irketler Grubu , 300 ki ilik profesyonel ekibi ile birlikte 40 ilde, lkenin nde gelen kamu ve zel sekt r kurulu lar na sa l ve g venli i alan nda yenilik i ve ...
3 gün önce
 • LAV MEDYA YAYINCILIK REKLAM YAZILIM TASARIM ORGAN ZASYON SANAY VE T CARET L M TED RKET
 • Zonguldak
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Gold Stamp Ajans Medya Yay nc l k ve Lav Medya Grup lkenin en b y k ajans d r. lke ap nda y llard r kaliteden d n vermeden al an bu ajanslar grubu, nitelikli kadrosuyla b y meye giderek 2021 y l nda lke ap nda ubele me ...
4 gün önce
 • Elcab Kablo Profil Sanayi Ticaret A. .
 • Zonguldak
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Ma aza Y neticili i konusunda en az 3 y l deneyimli, En az Lise, Tercihen niversite mezunu, Ekip y netimi ve liderlik becerileri geli mi , Analitik d nen ve ileti im becerileri y ksek, Ki isel imaj na nem veren, D a d ...
4 gün önce
 • KADE GRUP M HEND SL K LTD. T .
 • Zonguldak
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI M hendislik Fak ltelerinin Elektrik ve-veya Elektrik Elektronik M hendisli i B l mlerinden Mezun Erkek Adaylar in Askerlik Hizmetini Tamamlam veya Muaf Tercihen En Az 2 Y l Mesleki Deneyime Sahip Al ak Gerilim ve Y ...
6 gün önce